Pozitivní vs negativní stres

Stres: Jak ho vnímáme, může se lišit podle situace

Způsob, jakým vnímáme stres, se může značně lišit v závislosti na situaci. I když stres často spojujeme s negativními emocemi, existují i ​​mnohé pozitivní stránky stresu, které bychom neměli přehlížet. Od pushování sebe sama během tréninku až po zahájení nového, náročného projektu v práci, stres nás může udržet v pohotovosti a motivovat. Samozřejmě, zda je stres pozitivní nebo negativní, nakonec záleží na nás samotných. Například někteří lidé vidí prezentaci jako vzrušující příležitost, zatímco jiní se cítí ohromeni jen při pomyšlení na ni. Toto rozlišení mezi pozitivním a negativním stresem se nazývá eustres a distres. V tomto příspěvku se budeme zabývat rozdíly mezi dvěma typy stresu a řekneme vám, jak Wim Hofova metoda může pomoci zvýšit váš pozitivní stres.

Co je eustres?

Eustres, také známý jako pozitivní stres, se týká stresu, který vede k pozitivnímu odezvě. Tím, že se neustále vystavujete těmto typům stresorů, budujete si vůči nim odolnost. Příklady zahrnují náročné tréninkové seance, zahájení nových dobrodružství a přijetí nových pracovních příležitostí. I když jsou zpočátku zastrašující a neznámé, takové výzvy poskytují příležitosti pro sebevzdělávání. Eustres je nepochybně základním prvkem úspěchu a růstu. Určitě jste se setkali s pojmem „mimo komfortní zónu“. Ja s oblibou nazývám tuto tento stav jako „zóna růstu“

Co je distres?

Distres je forma stresu, kterou vaše tělo ještě nedokáže správně zvládnout. Vyvolává mnohem silnější odezvu, která vyžaduje delší dobu zotavení. Bohužel je nezbytné zažít určitý stupeň distresu a je zcela normální. Pokud však tento typ stresu přetrvává příliš dlouho, může to vést k mnoha mentálním a fyzickým stavům. Proto je zásadní naučit se, jak přeměnit distres na eustres.

Účinky distresu vs. eustresu

Pojďme se ponořit do různých účinků distresu vs. eustresu. Tyto dva termíny definují, zda stres pracuje pro vás nebo proti vám. A protože na různé situace reagujeme všichni různě, to, co je pro jednoho člověka eustres, může být pro druhého distres. Poznávací znamení každého typu stresu vám může pomoci identifikovat, s čím se zabýváte. Například s distresem můžete pociťovat pocity beznaděje nebo bezmoci, neustálé znepokojení, bolesti hlavy nebo tlak na hrudi. V případě eustresu si můžete všimnout zvýšené hladiny energie, zlepšené koncentrace a zvýšeného výkonu.

Jak Wim Hofova metoda může zvýšit pozitivní stres

Jak můžete vidět, stres nemusí být vždy negativní. Ve skutečnosti existuje spousta způsobů, jak přeměnit distres na eustres. Wim Hofova metoda je tu, aby vám s tím pomohla. Jedním ze tří pilířů této metody je chladová terapie. Tím, že si dáte studenou sprchu nebo ledovou lázni, vystavujete své tělo stresu. Ačkoli tento stresor může na začátku být poměrně nepříjemný, s pravidelnou praxí se naučíte zůstat v klidu za těchto okolností a tyto formy distresu proměnit v pozitivní stres, alias eustres. Jako při každé činnosti je naprostým základem opakování. Také je velmi důležité napojení na vaše tělo a co nejlepší možné uvědomění si nejmenších detailů změn.