Dech jako instantní wellness

Mnoho našich rozhodnutí je ovládáno stresem a to má neblahý vliv na naše životy. Máme na sebe naloženo mnoho úkolů, často pracujeme nad rámec úvazku a obětujeme spánek, abychom ze svých dnů vytěžili maximum. I když se to může zdát jako jediný způsob, jak se prosadit, tento neustálý stres může vážně poškodit naše fyzické a duševní zdraví.

Když jsme ve stresu, je aktivována naše reakce „boj nebo útěk“, která zvyšuje tep, dýchání a svalové napětí. Tato reakce je užitečná pouze některých situacích, je nezbytná, když se zabýváme mentálním stresem. Problém je v tom, že naše práce nikdy není zcela hotová a chronický stres se podepisuje na našem celkovém blahu.

Proto je důležité si pamatovat, že relaxace není jen něco, co si zasloužíte, když dokončíte své povinnosti, ale něco, co potřebujete. Začleněním technik, jako je relaxační dýchání, do našich každodenních životů, můžeme zvládat stres a najít rovnováhu, kterou potřebujeme k tomu, abychom žili zdravý a naplňující život.

Výhody relaxačního dýchání

Mnoho z nás v stresových situacích dýchá rychle a mělce. V důsledku toho vzniká vzor dýchání, při kterém vydechujeme příliš mnoho oxidu uhličitého. Kvůli tomuto nedostatku oxidu uhličitého vznikají fyzické potíže, jako je dušnost, závratě, tlak na hrudi a mnoho dalších. Jedním účinným způsobem, jak tomu zabránit, je stát se vědomějšími nad vzorcem našeho dýchání. Tím, že si všímáme, jak dýcháme během dne – ať už sedíme u stolu, chodíme, nebo lenivíme na gauči – můžeme podniknout kroky ke zlepšení. Relaxační techniky dýchání jsou skvělým způsobem, jak zlepšit své dýchání a tím celý svůj stav.

Dýchací techniky, které můžete vyzkoušet

Několik studií ukázalo, že vědomé dýchání vede ke snížení stresových hladin. Zde jsou některé dýchací techniky používané ke snížení stresu:

  • 4-7-8 dýchání

Tato metoda vám říká, abyste se nadechli nosem na 4 sekundy, poté zadrželi dech na 7 sekund a vydechli nosem na 8 sekund. Když vědomě zpomalíte své dýchání, donutíte také své srdce, aby se zklidnilo, což vás rychle vede k tolik důležitému klidu.

  • Box dýchání

Box dýchání je forma hlubokého dýchání, která zahrnuje nádech nosem na 4 sekundy, zadržení dechu na 4 sekundy, výdech ústy na 4 sekundy a opětovné zadržení dechu na 4 sekundy.

  • Dýchací cviky Wim Hofa

S Wim Hofovými dýchacími cviky se naučíte ovlivňovat autonomní nervový systém a naučit ho přepnout zpět do stavu relaxace rychleji z reakce „boj nebo útěk“. Dýchací cvičení probíhá takto:

  1. Proveďte 30–40 hlubokých nádechů.
  2. Poté vydechněte a přestaňte dýchat.
  3. Držte, dokud se nevrátí nutkání dýchat.
  4. Když pocítíte nutkání znovu dýchat, zhluboka se nadechněte a zadržte dech asi 15 sekund. Vydechněte, abyste dokončili kolo.
  5. Opakujte 3–4krát.